2009 Soukendai Jisshu (1-3 June 2009)

  1. Textbook (2MB PDF file)
  2. Fujita(KEK)
  3. Igarashi Haruki (Shutodai)
  4. Suzuki Hiroko (Rikadai)